GB3087与GB5310锅炉管的区别

浏览次数:1186 次 发布日期:2013-03-11 10:51:18 信息来源:20g高压锅炉管|http://www.lchongye.com
 
 
分享到:
 

GB3087与GB5310锅炉管的区别

锅炉用无缝钢管:GB3087-1999
锅炉管(GB3087-1999  GB5310-1995)
标准:GB3087-1999  GB5310-1995
用途:用于低中压、高压及其以上压力锅炉的水冷壁、省煤器、再热器、过热器及蒸汽管道的制造。
 
锅炉用高压无缝钢管:GB5310-95(ST45.8-Ⅲ型)
锅炉管( GB5310-1995)

标准: GB5310-1995
用途:用于高压及其以上压力锅炉的水冷壁、省煤器、再热器、过热器及蒸汽管道的制造

化学成份
标准
牌号
C
Si
Mn
P≤
S≤
Cr
Mo
V
GB3087-1999
10
0.07-0.14
0.17-0.37
0.35-0.65
0.035
0.035
≤0.15
-
-
20
0.17-0.24
0.17-0.37
0.35-0.65
0.035
0.035
≤0.25
-
-
GB5310-1995
20G
0.17-0.24
0.17-0.37
0.35-0.65
0.030
0.030
-
-
-
20MnG
0.17-0.24
0.17-0.37
0.70-1.00
0.030
0.030
-
-
-
25MnG
0.22-0.30
0.17-0.37
0.70-1.00
0.030
0.030
-
-
-
15MoG
0.12-0.20
0.17-0.37
0.40-0.80
0.030
0.030
-
0.25-0.35
-
20MoG
0.15-0.25
0.17-0.37
0.40-0.80
0.030
0.030
-
0.44-0.65
-
12CrMoG
0.08-0.15
0.17-0.37
0.40-0.70
0.030
0.030
0.40-0.70
0.40-0.55
-
15CrMoG
0.12-0.18
0.17-0.37
0.40-0.70
0.030
0.030
0.80-1.10
0.40-0.55
-
12Cr2MoG
0.08-0.15
≤0.50
0.40-0.70
0.030
0.030
2.00-2.50
0.90-1.20
-
12Cr1MoG
0.08-0.15
0.17-0.37
0.40-0.70
0.030
0.030
0.90-1.20
0.25-0.35
0.15-0.30
12Cr2MoWVTiB
0.08-0.15
0.45-0.75
0.45-0.65
0.030
0.030
1.60-2.10
0.50-0.65
0.28-0.42